ГУМАНИТАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ

LAND ROVER БАСҚА ҰЙЫМДАРМЕН СЕРІКТЕСІП, ӘЛЕМДІ ЖАҚСЫ ЖАҚҚА ӨЗГЕРТЕДІ
ГУМАНИТАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ